Declaració d’accessibilitat

L’entitat Human CTA SCCLsha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web: www.pannagelati.com/ca.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:
  • Hi ha logotips i imatges amb text alternatiu, incorrecte o confús, imatges complexes, sense descripció textual [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha llistes creades de forma incorrecta (sense etiqueta de llista), taules amb cel·les etiquetades incorrectament i etiquetes invisibles en elements de formularis [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha taules no adaptades a mides de pantalla petites i camps de formulari que no es visualitzen correctament en mides de pantalla petites [requisit número 9.1.4.10 Reajustament de text, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha text que en canviar els espais i alçades de línia no es visualitza correctament [requisit número 9.1.4.12 Espaiat de text, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha elements que no són accessibles per teclat, com ara enllaços a xarxes socials, l’editor de textos per a comentaris, elements per ordenar resultats de cerca, la paginació dels resultats de cerca o les fletxes de calendari [requisit número 9.2.1.1 Teclat , d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha elements que no reben el focus i, per tant, no s’hi pot interactuar mitjançant el teclat, per exemple [requisit número 9.2.4.3 Ordre del focus, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha enllaços en què no se n’identifica correctament la funció (tenen una descripció inadequada, un text massa genèric, un title inadequat…). [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha capçaleres amb text repetit i/o poc descriptiu [requisit número 9.2.4.6 Capçaleres i etiquetes, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha imatges, infografies, textos d’enllaços o botons, text de titulars i contingut que no estan traduïts a altres idiomes [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts, d’UNE-EN 301549:2022].
  • En alguna pàgina s’està usant la mateixa icona per a diferents propòsits, la qual cosa genera confusió [requisit número 9.3.2.4 Identificació coherent, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha missatges d’error poc descriptius, o missatges d’error que no estan agrupats en un únic missatge, així com manca de suggeriments en formulari per emplenar els camps correctament [requisit número 9.3.3.1 Identificació d’errors, d’UNE-EN 301549:2022] .
  • Hi ha formularis amb camps obligatoris on no se n’informa l’usuari, així com camps on falta un exemple textual del format del camp (com ara el DNI). [requisit número 9.3.3.2 Etiquetes i instruccions, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha camps de formularis on s’informa de l’error quan s’introdueix un valor incorrecte, però no s’informa d’un suggeriment per a la correcció. [requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha pàgines amb errors de sintaxi i, per tant, algun producte de suport pot no interpretar correctament el contingut (IDs de pàgina duplicat, etiquetes sense tancar, construcció incorrecta d’etiquetes…). [requisit número 9.4.1.1 Processament, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha pàgines on els productes de suport no podran obtenir informació, interactuar i estar al corrent de l’estat dels controls d’interfície d’usuari, com ara missatges d’ajuda, missatges d’estat de resultat d’accions, atributs d’enllaços , imatge d’idioma de pàgina… que no podran ser llegits per lectors de pantalla en el moment en què apareixen [requisit número 9.4.1.2 Nom, funció, valor d’UNE-EN 301549:2022].
  • Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada:
  • No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:
  • Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 23/4/2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia entitat.

Última revisió de la declaració: 23/4/2024.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través del següent correu hola@humancta.org.

Podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La darrera revisió de l’accessibilitat s’ha fet el 23/4/2024.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les darreres versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.